...

De Hoge Gezondheidsraad herinnert vandaag in een persmededeling aan deze aanbeveling. De beslissing om half oktober te starten berust op volgende bevindingen:De drie risicogroepen zijn intussen bekend. Denkt eerst aan uzelf. Personeel in de gezondheidszorg is een van de groepen waarop de campagne zich moet richten.Verder moeten alle personen met een chronische aandoening vanaf zes maanden oud, alle 65-plussers en personen die in een instelling verblijven tegen de seizoensgriep ingeënt worden.Uiteraard ook zwangere vrouwen, en daarnaast kinderen van zes maanden of ouder die langdurig aspirine krijgen.Personen die onder hetzelfde dak wonen als personen uit de risicogroep of met baby's jonger dan zes maanden, vormen de derde risicogroep.Vaccinatie wordt verder warm aanbevolen voor alle personen tussen 50 en 65 jaar.