...

Een studie uitgevoerd door de Women's Health Clinic van de Mayo Clinic in Rochester bevestigt dat cafeïne de warmteopwellingen en het nachtelijk zweten kan verergeren. De studie is uitgevoerd bij 1.806 vrouwen ouder dan 40 jaar die in de menopauze zijn gegaan tussen 2005 en 2011. De vrouwen werden uitgenodigd om de Menopause Health Questionnaire in te vullen. Dat is een zeer volledige vragenlijst die alle gezondheidsaspecten van deze periode in het leven van de vrouw dekt. 85% van de respondenten consumeerde geregeld cafeïne in de vorm van thee, koffie of frisdrank. In 65-79% van de gevallen correleerde de cafeïne-inname met een toename van de warmteopwellingen. Het betreft preliminaire resultaten die nog verder moeten worden geanalyseerd, zegt dr. Stephanie Faubion voorzichtig. Vroegere studies hebben aangetoond dat cafeïne de gemoedsstemming, het geheugen en de concentratie bij sommige vrouwen kan stimuleren. Cafeïne volledig weren zou dus geen goede oplossing zijn. Dr. Faubion raadt daarom aan om de cafeïneconsumptie wat te verlagen en geval per geval na te gaan wat de al dan niet positieve effecten zijn. referentie: Menopause, 21 juli 2014, DOI: 10.1097/GME.0000000000000301