...

Niet elke Belg beschikt al over een Globaal Medisch Dossier. "De BVAS ondersteunt en moedigt het actief gebruik ervan wel aan", steekt Marc Moens van wal. "Maar een bij wet verplicht GMD bij een 'vrijwillig gekozen arts' is meer dan een brug te ver. Een Sumehr bij wet verplichten roept eveneens tal van vragen op, vindt hij. Marc Moens: "Wie is er aansprakelijk bij het niet raadplegen ervan? Wat met fouten, vergetelheden enz.? Stilte bij de Orde die wel met veel tamtam alle burgers bij wet in een therapeutische relatie dwingt. Hoe kan die onder dwang ontstaan?" En voorts: Voor de Nationale Raad zijn alle patiënten voor alle zorgbeoefenaars toegankelijk. Wat dan met het beroepsgeheim en de privacywet?, stelt dokter Moens retorische vragen. De Bvas ziet hieraan een 'ranzig, totalitair kantje'. "Zeker als in de 11,25 miljoen Sumehrs ook nog rode lampjes moeten branden voor gevaarlijke of besmettelijke patiënten. Hackers likkebaarden al. Niet de patiënt maar Big Brother staat hierbij centraal." Want, vervolgt dokter Moens, "de patiënt wordt toestemming en autonomie ontnomen. Dat zou immers de zorgkwaliteit in het gedrang kunnen brengen."Het advies van 20 juli is volgens de Bvas "zo tegendraads met vroegere adviezen dat het van een nieuwe Orde lijkt te komen." Vroeger moedigde de Orde het gebruik van een goed beveiligd platform voor gegevensdeling aan. Ze wees ook op de rol van de arts bij het verkrijgen van de toestemming van de patiënt en op diens verantwoordelijkheid voor de authenticiteit van de aangeleverde informatie. "Gooit men dit alles overboord?, vraagt Moens zich af. De Bvas-voorzitter heeft overigens nog een mooie uitsmijter in petto: "Decennia lang weigerde enkel extreem links het wettelijk verplichte lidgeld voor de Orde te betalen. Nu vraagt ook het middenveld zich af waarom ze aan deze Orde nog lidgeld zou betalen." De adviezen volgen is gelukkig niet wettelijk verplicht, merkt Moens tot slot nog op daarbij verwijzend naar minister De Block. Zij liet in een reactie weten het GMD niet wettelijk te willen verplichten.