...

Vanaf 1 januari 2021 wordt het eGMD algemeen - alleen het elektronische globaal medisch dossier wordt nog gefinancierd.De bedoeling is dat er dan een voorafbetaling van het GMD komt: op basis van het aantal GMD's die een arts eind 2020 had, zullen de ziekenfondsen voor 2021 tegen een vastgelegd tijdstip een bedrag uitbetalen. Dat zal gebeuren ook al is er nog geen nieuw consult of bezoek van de patiënt in dat jaar geregistreerd.Om dat te financieren is 19,5 miljoen euro nodig. Het directiecomité van de BVAS keurde het principe goed om dat budget uit de indexmassa van de artsen te halen.Dat is opmerkelijk om twee redenen. BVAS was vroeger tegen een automatische verlenging van het GMD. Maar de tijden veranderen en het GMD is ondertussen bij de meeste artsen digitaal geworden.BVAS zegt nu dat het met deze beslissing haar engagement tegenover de huisartsen waarmaakt. De automatische verlenging van het eGMD is administratief eenvoudiger en transparanter, vindt het.Daarnaast was BVAS vorig jaar aanvankelijk lange tijd voorstander van een lineaire verdeling van de indexmassa - dat is een normale indexering van alle honorario zonder onderscheid.Voor de onderhandelingen van het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen stelt het syndicaat zich hierin blijkbaar soepeler op. Nieuwe maatregelen voor artsen zullen maar gefinancieerd kunnen worden als er elders wat van de indexering van honoraria wordt afgesnoept.Het grote verschil met de twee andere syndicaten - Kartel/ASGB en Domus Medica - wat betreft de automatische verlenging van het eGMD, is dat te twee laatsten willen dat er twee schijven voor de uitbetaling van het eGMD per jaar komen. De arts krijgt een vergoeding voor het beheer van het eGMD gedurende de helft van een jaar.Maar BVAS vindt dat het hele honorarium maar een keer per jaar moet worden uitbetaald.