...

De informateursnota die dient als basis voor de regeringsonderhandelingen bevat tal van concrete maatregelen in de gezondheidszorg, zo blijkt uit de informatie die uitlekt in de pers.Gratis eerste lijnDe informateur zou het remgeld in de eerste lijn willen afschaffen - burgers zouden bij de huisarts, tandarts en eerstelijnspsycholoog niets meer uit eigen zak betalen.BVAS vindt dat onverstandig. Dat wil immers zeggen dat de regering op zoek moet gaan naar ruim 700 miljoen euro om dat te compenseren. De financiële drempel om naar de huisarts te gaan, ligt al bijzonder laag, onderstreept het artsensyndicaat. Patiënten in een financieel precaire situatie, die van de voorkeursregeling van het Riziv genieten, betalen bij de huisarts maar 1 euro uit eigen zak - 1,5 euro als ze géén GMD hebben.SupplementenDe informateur wil ook de ereloonsupplementen afschaffen. Dat zou vooral de ziekenhuizen zwaar treffen, en zou ook werkgelegenheid vernietigen, aldus BVAS. Arts in een vrij beroep, stelt het syndicaat bovendien. Het staat artsen vrij het eigen honorarium te bepalen.Ziekenhuizen zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van artsen. De werkingsmiddelen die ze van het Riziv krijgen zijn goed voor 40,2% van de financiële middelen die ze gebruiken - 41,2% gaan ze halen bij de artsen. De ziekenhuizen worden structureel ondergefinancierd. Volgens de MAHA-studie werkt 32% van de ziekenhuizen verlieslatend. Het zijn vaak ziekenhuizen die de ereloonsupplementen verhogen - en dan dat geld integraal inpikken - stelt de BVAS.'Pro deo'Omdat ziekenhuisartsen 40% van hun inkomen afstaan aan het ziekenhuizen, zou het afschaffen van de ereloonsupplementen ook voor hen zwaar aankomen. BVAS wijst er bovendien op dat ereloonsupplementen voor een groot deel gebruikt worden om verpleegkundig personeel van te betalen. Deze supplementen afschaffen zou dus tot banenverlies leiden.BVAS stelt dringend de vraag af of de informateur zich wel rekenschap geeft van de situatieBVAS wijst er tot slot nog op dat de benaming 'ereloonsupplement' erg misleidend is. Een supplement is eigenlijk het verschil tussen het Riziv-tarief en het tarief dat de arts zelf bepaalt. Zijn tarief bepalen blijft uiteindelijk het recht van de arts. Je kunt tegen Riziv-tarief werken vergelijken met wat advocaten 'pro deo' noemen, stelt het syndicaat.