...

Artikel 11 van het wetsvoorstel over laagvariabele zorg bepaalt dat supplementen mogen worden berekend op het normale honorarium voor de prestaties, dat is volgens de gewone regels. Tegelijk bepaalt het artikel dat het supplement niet het aandeel mag overschrijden van de betrokken prestaties in het globale prospectieve bedrag. De twee gaan niet tezamen, stelt de Bvas.In AK2514 gaven we hiervan al een voorbeeld aan de hand van fictieve cijfers bij een bevalling. In een brief aan de voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, Jo De Cock, geeft de Bvas een drietal voorbeelden aan de hand van de reële bedragen voor de 'globale prospectieve honoraria'.Eén van de voorbeelden is de totale knieprothese hiervoor zou een ziekenhuis in de toekomst een globaal bedrag mogen rekenen dat nu is vastgesteld op 1.795,67 euro. Hiervan gaat 44,07% of 782,48 euro naar de orthopedist voor de artroplastie, 22,87% of 406,01 euro naar de anesthesist. 7,39% of 131,28€ voor de pluridisciplinaire revalidatie, enzovoort.Voor consultaties kan 0,92% van het bedrag worden gebruikt, dat is 16,33 euro bestemd voor de consultaties. Maar stel dat het om een oudere patiënt gaat en de geriater komt langs voor het geriatrisch liaison. Stel dat de bloeddruk van de patiënt sterk schommelende waarden vertoont en ook de cardioloog wordt om zijn opinie gevraagd. En neem aan dat ook de verwijzend reumatoloog eens poolshoogte komt nemen.De geriater mag voor het geriatrisch liaison aan bed normaal gezien 46,62 euro rekenen (verstrekking 599045), de cardioloog en reumatoloog elk 35,44 euro (verstrekking 599082). Geen van de artsen, laat staan alle drie tezamen, kunnen een supplement rekenen gebaseerd op de nominale waarde van de prestatie wanneer de ingreep valt onder de laagvariabele zorg. Het totaal dat ze kunnen aanrekenen mag hooguit 16,33 euro bedragen.De Bvas herinnert eraan dat het akkoord artsen-ziekenfondsen stelt dat er geen bepalingen in het Belgisch Staatsblad mogen verschijnen die de ereloonsupplementen verder beperken dan wat in het akkoord staat. En een dergelijke uitbreiding van het verbod op ereloonsupplementen gaat ook verder dan wat het regeerakkoord daarover bevat, vindt dit syndicaat.