...

De vijf kamers van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten zien hun ledenaantal sinds het begin van dit jaar significant toenemen, luidt het in een persbericht. "Enkele honderden nieuwe artsen-leden geven op die manier niet alleen hun vertrouwen aan het grootste artsensyndicaat, het is ook een signaal naar de politiek toe dat het medische artsenkorps duidelijk niet akkoord gaat met recente of toekomstige ingrijpende veranderingen."Volgens voorzitter Roland Lemye is het groeiende ledenaantal te wijten aan "een regering die zich niks meer aantrekt van het akkoordensysteem en elke gelegenheid aangrijpt om dit met de voeten te treden en unilateraal beslissingen door te duwen".De vragen die de Bvas krijgt van zowel leden als niet-leden bewijzen dat het artsensyndicalisme niet dood is, wat sommige (politieke) tongen ook mogen beweren, gaat Lemye verder.Hij beschouwt het grote aantal nieuwe leden als de kers op de taart van de dagelijkse syndicale strijd. Lemye: "Het vertrouwen dat de nieuwe artsen-leden aan de Bvas schenken, staat in schril contrast met het wantrouwen van het artsenkorps ten aanzien van de bewindsvoerders die zich met gezondheidszorg bezighouden."De nieuwe aangeslotenen zijn vooral ziekenhuisartsen, maar ook huisartsen. "Met de syndicale verkiezingen van 2014 in aantocht is deze aangroei van leden een extra stimulans om de belangen van de huisartsen en specialisten met dezelfde vastberadenheid te blijven verdedigen", besluit de Waalse huisarts.