...

De Bvas schreef naar aanleiding van het verplicht worden van de sociale RDB sinds 1 oktober een open brief naar de federale minister van Volksgezondheid. Het rekensommetje was eigenlijk makkelijk te maken: de regering heeft zelf het uitstellen van de verplichting met een half jaar als een besparing van 26 miljoen ingebracht.Onvervulde voorwaardeDe Bvas wijst erop dat ze - samen met het SVH, de GBO, de SSMG en het FAG - front heeft gevormd tegen deze regeling. Dat protest heeft de steun gekregen van een brede groep van huisartsen. Getuige bijvoorbeeld de 2.200 handtekeningen onder de petitie tegen de verplichte RDB.De Bvas wijst er in de huidige situatie vooral op dat de invoering van de verplichte RDB gekoppeld was aan de mogelijkheid voor huisartsen om de factuur vanuit het EMD elektronisch te kunnen doorsturen. De EMD-pakketten zijn daar vandaag nog niet klaar voor, stelt de Bvas vast. De verplichting kan dus eigenlijk nog niet gelden. In ieder geval moet uitgesloten zijn dat men al artsen zou bestraffen omdat ze de regeling nog niet toepassen.