...

Er was immers duidelijk gesteld dat Franstalige geneeskundestudenten die dit jaar afstuderen alleen maar allemaal een Riziv-nummer zouden kunnen krijgen als er dit jaar een adequate filter aan Franstalige universiteiten was ingesteld. De studenten nemen het niet dat de Vlaamse regeringspartijen nu hun staart intrekken.De Bvas steunt de eis van VGSO en Vaso dat de regeringspartijen hierover verantwoording afleggen, en eveneens de eis voor meer transparantie over de interne werking van de Planningscommissie.Het artsensyndicaat verwijst naar de oproep in haar verkiezingsmemorandum om in de Franstalige Gemeenschap het toelatingsexamen geneeskunde te koppelen aan een numerus fixus, zoals dat in de Vlaamse Gemeenschap het geval is."In 2018 slaagden er meer dan 1.000 kandidaten voor het Franstalig ingangsexamen geneeskunde, terwijl de federale quota maar recht geven op 505 plaatsen als arts. Een op de twee geslaagden in het ingangsexamen zal dus na zes jaar opleiding geen RIZIV-nummer kunnen bekomen," stelt de Bvas in het memorandum vast. Het syndicaat vindt dat "onaanvaardbaar en onmenselijk".Bvas eist in het memorandum dat de nieuw verkozen regeringen al vanaf 2019-2020 de quota effectief toepassen.