...

De Bvas speelt het spel hard. Het syndicaat dreigt ermee geen nieuwe conventie te sluiten als de mogelijkheid om het globaal medisch dossier manueel te verlengen niet openblijft. Nochtans, als de huidige conventie wordt toegepast, is manueel verlengen via het nomenclatuurnummer 102771 niet meer mogelijk vanaf 2012. Kwaad bloedMaar de Vlaamse huisartsen verteren het niet dat ze vanaf 2012 volledig afhankelijk zijn van de ziekenfondsen voor de verlenging van globale medische dossiers. Alleen het openen van een nieuw gmd kan in 2012 nog manueel en met contante betaling gebeuren, via het codenummer 102771. Datzelfde nomenclatuurnummer is dan niet meer geldig voor huisartsen die een gmd willen verlengen want dat gebeurt alleen nog automatisch.Toen dat nieuws eind december vorig jaar bekendraakte, zette het veel kwaad bloed bij huisartsenkringen over heel Vlaanderen. Er werd gedreigd met stakingen en acties. E kring, die van Temse, schortte ook even de wachtdienst op als protest. Dr. Moens, ondervoorzitter van de Bvas, verzekert aan Artsenkrant dat zijn syndicaat er steeds voor geijverd heeft om de manuele gmd-verlenging als optie open te houden voor huisartsen die er de voorkeur aan geven. Volgens Moens is er geknoeid met de tekst van de conventie. De definitieve tekst van 15 december 2010 wijkt af van het akkoord dat de plenaire medicomut twee dagen eerder had bereikt. In de tekst van 13 december stond dat manuele verlenging behouden zou blijven, maar de definitieve versie twee dagen later bleek plots een einddatum voor de manuele verlenging te bevatten. VerwarringDe Bvas wijst met een beschuldigende vinger naar de CM die zware druk zou hebben uitgeoefend om de conventietekst na goedkeuring in de plenaire zitting nog te laten wijzigen. "Dit is op een zeer ongelukkige manier gebeurd, in de grootste verwarring. Inmiddels had de minister op 14 december al haar zegen gegeven aan de nieuwe conventie en was het niet meer haalbaar om hier tegenin te gaan. We zijn hier duidelijk gerold," zegt Marc Moens. Gisteravond weigerde de Bvas mee te werken aan een ontwerp-KB dat de versie zonder manuele verlenging zou uitvoeren. "Wij wensen een fout uit het verleden niet te bestendigen door het in een KB vast te leggen. Voor ons hoeft het niet meer als de ziekenfondsen en het Kartel niet op de tekst van 15 december terugkomen," zegt Moens aan Artsenkrant. Door uit het overleg artsen-ziekenfondsen te stappen hoopt het syndicaat een schokeffect teweeg te brengen.