...

Vandaag kunnen alleen artsen - huisartsen en specialisten - in principe alles toegankelijke gegevens zien: diagnosen, voorgeschiedenis, medicatie, resultaten van bloedonderzoek en radiologie, verslagen... Op voorwaarden, natuurlijk, dat ze een therapeutische relatie hebben, wat bewezen wordt door het inlezen van het eID.Andere zorgverleners krijgen maar een beperkte toegang tot de beschikbare gegevens over de patiënt. Apothekers, bijvoorbeeld, kunnen wanneer ze de eID van hun cliënt inlezen, nu alleen gegevens over medicatie, allergieën en intolerantie voor geneesmiddelen inkijken.Maar plannen bestaan om zorgverleners ruimere toegang te bieden tot de gezondheidsgegevens van de patiënt. De toegangsrechten zouden geleidelijk worden uitgebreid. Niet alleen voor zorgberoepen als apothekers en verpleegkundigen, maar ook voor podologen en audiciens, bijvoorbeeld.Bvas gaf Ipsos de opdracht te peilen naar de bereidheid bij de Belgische bevolking om ook andere zorgverleners dan artsen toegang te geven tot hun medische data. Ipsos vroeg naar de mening van 1.477 Belgen. Een derde (32% zag daar geen graten in. Maar de rest vond dat niet zomaar OK.18% vond dat apothekers, verpleegkundigen, tandartsen én kinesitherapeuten alle geen inzage moeten krijgen in hun gezondheidsgegevens. Nog eens de helft van de bevraagden wilde de toegang blokkeren tot een aantal van deze beroepen: 25% voor verpleegkundigen, 30% voor apothekers, 40% voor tandartsen en 47% voor kinesitherapeuten.Bvas vraagt nu dat patiënten via de portal mijngezondheid de mogelijkheid krijgen een hele beroepsgroep uit te sluiten van toegang tot hun gegevens. Dat ze bijvoorbeeld kunnen beslissen dat alle kinesitherapeuten of psychologen niet automatisch hun gegevens moeten kunnen inkijken.Momenteel heeft de patiënt de mogelijkheid geen informed consent te geven voor de gegevensdeling via eHealth - maar dan krijgt ook zijn arts geen toegang meer tot de elektronische gegevensuitwisseling; Ook kan de patiënt de toegang ontzeggen aan individuele zorgverleners. Maar het is natuurlijk onbegonnen werk bijvoorbeeld alle verpleegkundigen op die manier te blokkeren.Bvas vindt dat de overheid niet zomaar de wil kan negeren van 68% van de bevolking.