...

De Bvas zal vanavond deelnemen aan het overleg over een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen. Dat overleg zit zoals u weet sinds december ernstig in het slop. Dat de Kamer de uitbreiding van de derdebetalersregeling en het verbod op ereloonsupplementen op meerpersoonskamers in ziekenhuizen goedkeurde, viel bij de Bvas niet in goede aarde.De Bvas legt straks alvast een aanzienlijk eisenpakket op tafel. Of het ook tot een akkoord komt, zal afhangen van de wijze waarop aan onze eisen wordt tegemoetgekomen, laat dokter Marc Moens weten. "Het strakke budgettaire kader laat bijzonder weinig manoeuvreerruimte over, maar wij zullen binnen het bestaande budget onder meer een heroriëntering eisen van 3 miljoen euro voor de huisartsen en van 7,1 miljoen euro voor de specialisten."Moens somt ook de andere aandachtspunten op: "De aanwending van de index, de reglementering van de geneesmiddelenvoorschriften die een voorafgaandelijke toestemming van de artsen-adviseurs van de ziekenfondsen vergen, een neutralisatie van de buitenissige besparingen in de radiologie en - op termijn en zeer in het bijzonder - de correcte aanwending van de regeling sociale derde betalende zodat overconsumptie en fraude kan worden uitgesloten."