...

Als alle artsen zo een lage werkbelasting zouden hebben, zou België 16.716 voltijdse huisartsen moeten hebben - dat is twee keer zoveel als vandaag, zo rekent het syndicaat uit. Nine to fiveDe "nine to five mentaliteit" van artsen in de wijkgezondheidscentra (WGC) "gaat ten koste van hun persoonlijke band met en de zorg voor de patiënten". En "continuïteit van zorg na de kantooruren is een zorg voor de collega's van het 'liberale' systeem' - vervolgt het syndicaat, verwijzend naar de lage deelname van WGC-artsen aan de georganiseerde wachtdienst (overigens in hoofdzaak een Brussels en Waals fenonomeen).De Bvas klaagt ook aan dat 63% van de WGC één of meer haio's tewerkstellen. Het heeft vragen bij "de mogelijke blootstelling aan de pathologie " in deze centra "en dus over de kwaliteit van de opleiding die ze kunnen aanbieden."Oneerlijke concurrentieBvas noemt het ook oneerlijke concurrentie ten aanzien van de andere huisartsen die overige 96,7% van de Belgische bevolking behandelen, dat WGC op aanvullende inkomsten kunnen rekenen zoals uit de Maribel en andere financieringsbronnen. De financiering vanuit het Riziv wordt jaarlijks opnieuw berekend, maar kan niet meer dan 1% dalen. "De BVAS pleit voor huisartsen die samenwerken, indien mogelijk ook multidisciplinair, maar niet volgens het bestudeerde model van de medische huizen. Het statuut van de collega's huisartsen die in een samenwerkingsmodel werken is minder belangrijk, maar ze moeten gelijkwaardige rechten en plichten hebben", aldus het syndicaat in een reactie op de publicatie van de audit.