...

Niet-dringende zorg moet tijdens de coronacrisis worden uitgesteld, zo luidt het en zo staat het ook beschreven in de procedures van Sciensano.Dat gebeurde ook, maar de maatregelen worden mogelijk verlengd tot 19 april, of zelfs tot 3 mei. De verdaagde zorg nog langer uitstellen kan problematisch worden, waarschuwt de Bvas."Patiënten met chronische aandoeningen voelen zich momenteel in de steek gelaten door hun huisartsen en specialisten. Artsen van hun kant zien zich geconfronteerd met een deontologisch en moreel dilemma wanneer ze deze consultaties dienen te weigeren aan hun patiënten", zo schrijft het artsensyndicaat aan minister De Block. Wat dringend is en wat niet-dringend is moet beter gespecifieerd worden, vindt de Bvas. Anders zul je door de strikte covid-19-maatregelen secundaire morbiditeit en mortaliteit krijgen.De zorg voor de bevolking moet verzekerd blijven.Maar het syndicaat dringt er ook op aan dat het beleid er een prioriteit van maakt om aan de zorgverleners, binnen en buiten het ziekenhuis, het nodige beschermingsmateriaal te bezorgen.