...

Marc Moens (Bvas) vreesde even dat het klassieke overlegmodel artsen-ziekenfondsen ontploft was door het eigenzinnige optreden van de nieuwe regering. Maar gelukkig kon het syndicaat in fine zijn eigen accenten leggen. Zonder zijn verantwoordelijkheid te ontlopen.Zonder enig contact met de artsensyndicaten had de nieuwe regering beslist om € 130 miljoen op de artsenhonoraria te besparen. De regering wou voor sommige artsen de index halveren, en de anesthesisten, radiologen, fysiotherapeuten, oftalmologen en chirurgen in opleiding onmogelijk hoge besparingen opleggen. Onder druk van de Bvas veranderde het kernkabinet het geweer van schouder, meent Moens. Opnieuw mocht de medicomut de rol spelen waarvoor hij in leven was geroepen.Onder het voorzitterschap van Jo De Cock kwam de medicomut tot een uitgebalanceerde besparing waar elke discipline binnen het artsenberoep een deel van de lasten moet dragen." De grote lijnen van het akkoord kent u inmiddels al, met vooral een gemoduleerde verlaging van de index als uithangbord en op termijn zicht op structurele besparingen. Positief voor huisartsen Enkele positieve maatregelen valen de huisartsen te beurt, aldus Moens: een verhoging met 150,00 euro voor de praktijktoelage, van 1.500 euro naar 1.650 euro bijvoorbeeld. En solowerkende huisartsen zullen, zoals al langer bestaat voor startende huisartsen en voor groepspraktijken, bijkomende financiële steun krijgen voor hun medewerkers. Een aantal praktische problemen in verband met het globaal medisch dossier werden opgelost.De Bvas meent dat dit in de moeilijke financiële tijden die op ons afkomen een belangrijk signaal is naar de bevolking. Het syndicaat vraagt in deze context aan de bevolking verantwoord om te gaan met het zorgaanbod.