...

De brief somt zeven items op, die de toekomstige federale regering ter harte zou moeten nemen: van niet-conventionele praktijken over de supplementen en de liquidatiebonus, tot de verplichting om biosimilars voor te schrijven. Het syndicaat dringt aan op enkele duidelijke acties.Wet Colla afschaffenDe recente erkenning van de homeopathie, en de voorbereidingen die zijn getroffen om ook andere niet-conventionele geneeswijzen te erkennen, is voor de Bvas een eerste punt waar actie moet worden ondernomen. Die hebben, volgens het Federale Kenniscentrum zelf, eigenlijk geen medische waarde.Deze praktijken zijn weliswaar niet terugbetaald, maar genereren toch vermijdbare (on)kosten - onderstreept de Bvas. Bijvoorbeeld wanneer een diagnose te laat wordt gesteld en er zich intussen complicaties voordoen. Maar de wet Colla heeft de regering klemgezet: ze maakte dat tussen 2010 en 2012 de overheid voor tot 80.000 euro dwangsommen aan de osteopaten moest betalen wegens het niet naleven van de wet. Er zit maar een ding op, aldus de Bvas: de wet Colla weer afvoeren.Supplementen en ziekenhuisfinancieringVerder klaagt de Bvas, namens de overgrote meerderheid van specialisten die onlangs nog een stem uitbrachten voor dit syndicaat, de algemene afschaffing van de supplementen in kamers van twee of meer personen aan. CD&V wil nu nog meer supplementen verbieden. Dat dient misschien de belangen van bepaalde ziekteverzekeraars (lees: ziekenfondsen), maar allerminst de ziekenhuizen waarvan de kleine helft vandaag al in de rode cijfers zitten. Het afschaffen van supplementen maakt het onmogelijk nog apparatuur en personeel te betalen voor hoog-kwalitatieve zorg die de Staat niet financiert.Meteen kaart de Bvas ook de hervorming van de ziekenhuisfinanciering aan. Het voorontwerp van het nieuwe KCE-rapport hierover werd op 26 juni aan uiteenlopende stakeholders voor commentaar voorgelegd. Het syndicaat wijst erop dat de huidige Belgische ziekenhuisfinanciering beter is dan welk ander systeem dan ook op vlak van performantie en toegankelijkheid.Wel wil de Bvas meewerken aan het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit. Als de supplementen niet verder worden aangetast, wil ze zelf actief meewerken aan een concreet systeem van prospectieve financiering voor goed gestandaardiseerde, chirurgische ingrepen. In een dergelijk systeem, zo onderstreept het syndicaat, zijn afhoudingen op de artsenhonoraria trouwens niet langer toelaatbaar.Administratie en biosimilarsDe wet van 30 april 2014 legt artsen tal van bijkomende administratieve verplichtingen op, waardoor extra personeel nodig is. De Bvas vraagt de wet terug te schroeven tot wat de Europese richtlijn waarop ze zich beroept, werkelijk vereist. Anders moeten hier ook maar extra middelen voor komen, vindt de Bvas. Het geld daarvoor kan gevonden worden bij de ziekenfondsen, die dankzij deze regeling juist minder administratiekosten hebben.Ook het beleid inzake biosimilars (die in dezelfde wet ter sprake komen) moet worden bijgestuurd. Het beperken van de keuze tussen biologische middelen en biosimilars is een aantasting van de therapeutische vrijheid én is gevaarlijk voor de betrokken, fragiele patiënten. Biologische middelen zijn nooit helemaal identiek, en bij substitutie kunnen onverwachte complicaties optreden.