...

Hoe werkt het? Eerst bevoorraden de Vlaamse, Brusselse of Waalse gemeenschap de apothekers. Vervolgens bereiden de apothekers de vaccins. Ze kunnen ze zelf toedienen of ze klaarmaken voor een verpleegkundige of arts die ze komt ophalen.Voor bereiding/aflevering bedraagt de vergoeding 3,22 euro. Vaccineert de apotheker zelf dan komt daar 15,5 euro bij. Dat bedrag ontvangen ook verpleegkundigen en artsen. Artsen mogen wel enkel vaccineren op voorwaarde dat ze dit cumuleren met een raadpleging of huisbezoek gepland om een andere reden dan de covid 19-vaccinatie.De Bvas kant zich om verschillende reden tegen het ontwerp. In mei trok het syndicaat al naar het Grondwettelijk Hof om de wet van 22 februari 2022 te laten vernietigen. Die wet laat apothekers toe in de officina tegen covid 19 te vaccineren. Het syndicaat argumenteert dat apothekers niet gekwalificeerd zijn om te vaccineren en dus brengt de wet het grondwettelijk recht op bescherming van de gezondheid in gevaar. Vanzelfsprekend is het dan ook een brug te ver als een KB hiervoor dan ook nog eens een vergoeding voorziet.Tweede reden is voor de Bvas de belangenvermenging die met de vaccinatie gepaard gaat. De apotheker heeft er als 'zelfvoorschrijver' financieel voordeel bij. Hij schrijft een vaccin voor, mag vaccineren en kan dat dan ook nog eens factureren.Verder zorgt de omslachtige en onnodige procedure voor bijkomende administratie bij de artsen, aldus het syndicaat. De arts moet immers het vaccin bestellen bij de apotheker, hem de identificatiegegevens van de patiënt bezorgen én het product gaan ophalen.Ook het ASGB/Kartel stemde tegen. Om te beginnen betreurt het syndicaat dat "voor dit belangrijk dossier een schriftelijk overleg met korte antwoordtijd werd georganiseerd in de vakantie (en dan nog met de 'brug' van 21 juli)."Ten gronde verwijst het ASGB naar de veranderde vaccinatievoorwaarden. Tijdens de pandemie ging het over dringende massavaccinatie. Nu is dit een periodieke boostervaccinatie geworden, te vergelijken met vaccinatie tegen seizoengriep. Covid 19-vaccinatie past dus niet langer in de context van een sanitaire crisis. Het is een routineklus geworden in het kader van een consultatie via de huisarts of door een thuisverpleegkundige. Het maakt dus deel uit van een ruimer arts-patiëntcontact. En dus is een honorarium van 15,5 euro voor het ASGB ontoereikend. Bovendien wordt het ophalen van de injectiespuiten bij de apotheker niet vergoed. Last but not least wijst het ASGB erop dat de patiënt op consultatie of huisbezoek een eigen bijdrage betaalt. Bij de apotheker is het gratis voor de patiënt. "Dat is discriminatie én het zorgt voor concurrentie tussen artsen en apothekers", zo luidt het. "Dit ontmoedigt huisartsen opnieuw want het is voor hen makkelijker patiënten elders te laten vaccineren. Dit," zo besluit het ASGB, "is niet de kwaliteit van zorg die we wensen."