...

Een betere regeling dringt zich volgens het artsensyndicaat op omdat de omvang toeneemt van de gebieden waarvoor de wachtdienst georganiseerd wordt, als gevolg van de fusies van de zones rond de wachtposten.Bovendien zullen bij de totstandkoming van de functionele samenwerkingsverbanden tussen de wachtposten de verplaatsingen 's nachts vaak over nog grotere afstanden plaatsvinden.In de Technisch-Geneeskundige Raad doet de BVAS nu volgend voorstel: - een aanvullende kilometer/uur-vergoeding voor lange verplaatsingen tijdens de wachtdienst voor afstanden van minimum 15 km (heen en terug);- de berekening van het aantal kilometers als tweemaal de afstand tussen de woonplaats van de patiënt en de wachtpost (of de praktijk van de huisarts in het geval van een klassieke wachtdienst);- toepassing hiervan over het hele land.Voor deze vergoeding moet de derdebetalersregeling worden toegepast, zegt BVAS, want de patiënt moet niet opdraaien voor het feit dat hij verder van de wachtpost woont.