...

Ze zijn met 95, de buitenlandse artsen die in ons land willen werken maar daartoe de kans niet krijgen omdat hun dossiers 'on hold' staan. De Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) en minister Pascal Smet geraken het niet eens over de procedure om de diploma's te beoordelen. Artsen die hun diploma buiten de Europese Unie behaalden, moeten een aanvraag tot gelijkschakeling van diploma indienen. Die aanvraag wordt beoordeeld door een commissie binnen de Vlir die advies verstrekt. Daar wringt het schoentje echter. Minister Smet heeft een voorstel ingediend over de criteria die tot dat advies moeten leiden. Het voorstel maakt onderscheid tussen landen waarvan het diploma als gelijkwaardig wordt beschouwd (de VS en Canada bijvoorbeeld) en landen waar het diploma te sterk afwijkt. In het eerste geval wordt het diploma meteen erkend, in het tweede geval wordt de aanvraag geweigerd. Daartussen bevindt zich een schemerzone. Bij twijfel moeten de artsen een aantal tests afleggen. Omdat het voorstel van de minister ter discussie staat, worden de 95 dossiers bevroren.Weer naar de schoolbanken Vele buitenlandse artsen werden in het verleden verplicht weer naar de schoolbanken te gaan. Volgens cijfers van minister Smet kon slechts 6% van de aanvragers meteen als arts aan de slag, een kwart werd teruggestuurd naar het tweede of derde jaar geneeskunde, bijna twee op de drie mochten instromen in het vierde tot zevende jaar. Gevolg was dat vele buitenlandse artsen afhaakten en voor een ander beroep kozen. En dat is heel jammer vermits er in een aantal specialismen artsen te kort zijn. Een drama, zegt Daniel Devos, stafmedewerker van Zorgnet Vlaanderen in De Standaard: "Veel artsen uit Azië, denk maar aan Pakistan en India, hebben een opleiding van topniveau. We verspillen aanwezig talent door ze niet in onze ziekenhuizen te laten werken." Om nog te zwijgen van de menselijke drama's die dit veroorzaakt.