...

Gibbis (Gezondheidsinstellingen Brussel Bruxelles Institutions de Santé) zet sinds 1 januari 2017 de Brusselse activiteiten van de twee verenigingen verder. Die fusie moet de Brusselse zorgsector versterken in het kader van de zesde staatshervorming. De overdracht van een aantal bevoegdheden inzake zorg aan de gemeenschappen (onder meer financiering van de infrastructuur) heeft de verantwoordelijken van beide Brusselse verenigingen ertoe aangezet om zich nog sterker op te stellen in Brussel, als een unieke gesprekspartner met de Brusselse en federale overheden. De 44 instellingen (50 campussen) die Gibbis vertegenwoordigt, konden niet het risico nemen om vergeten te worden in de fundamentele hervormingen die in de ziekenhuiswereld op stapel staan. Dank zij de samenwerking tussen de experts (economen en juristen) van beide verenigingen zullen de leden van Gibbis op een grotere expertise kunnen terugvallen.Aan het hoofd van de nieuwe koepel staan enkele topmensen uit de Brusselse welzijns- en ziekenhuiswereld: Jean-Noël Godin (algemeen directeur), Christian Dejaer (directeur), Patrick Gérard (voorzitter) en Bruno Lefébure (ondervoorzitter).Gibbis is pluralistisch gezind: "De federatie zal haar sociale doelstellingen blijven volgen met respect voor de filosofische, politieke en geloofsovertuigingen van elkeen."Gibbis wil blijven samenwerken, met name op technisch vlak, met de andere grote zorgkoepels in het land. "We kunnen geen 25 grote ziekenhuisnetwerken in het land op touw zetten zonder met elkaar te overleggen", benadrukte Bruno Lefébure (Chirec).