...

Wie in het dashboard van Sciensano de top tien opvraagt van de gemeenten met de hoogste incidentie van covid over de voorbije zeven dagen, telt daar op 1 september nog 5 Brusselse gemeenten bij. Maar volgens Inge Neven stabiliseert de situatie in Brussel als geheel genomen zich: "We zijn van tussen de 70 en 75 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners de voorbije week gegaan naar tussen 65 en de 70 nieuwe gevallen." Ook Sciensano rapporteert de voorbije dagen telkens een significante daling voor Brussel van het zevendaags gemiddelde. "Het reproductiegetal zit voor Brussel onder de 1" vult Inge Neven aan. "De positiviteitsratio van de test is ook gedaald tot 5%, wat nog steeds vrij hoog is - maar een week geleden bedroeg het aandeel positieve tests op het totale aantal tussen de 6 en de 7%. Het belangrijkste is dat ook het aantal ziekenhuisopnamen in Brussel een dalende trend vertoont. De maatregelen die in Brussel zijn genomen, hebben hun effect niet gemist." Een maand geleden kreeg Brussel nog het verwijt dat er te weinig tests werden afgenomen. Dat leidde volgens sommigen tot een onderschatting van de situatie. Maar vandaag worden er in Brussel in het algemeen genomen meer tests afgenomen dan in de rest van het land. "Eind juli ging het om 6.000 tests per week, vandaag zijn dat er een 17.000-tal per week. Per 100.000 inwoners worden 1.350 tests afgenomen - in andere delen van het land schommelt dat aantal tussen de 700 en de 1.200 per 100.000 inwoners." De komende weken worden cruciaal, onderstreept Neven. "Er is de opening van de scholen, en er zijn de vele burgers die teruggekeerd zijn van een vakantie in het buitenland. We werken nauw samen met de gemeentebesturen om de situatie onder controle te houden." In juli luidde het dat er maar zes testcentra in Brussel open waren - hoeveel zijn er dat vandaag? "Als je alleen de centra van de ziekenhuizen rekent, waren er in juli maar vier open. Maar in Brussel houden daarnaast enkele privélaboratoria testcentra open. En er zijn enkele lokale initiatieven, zoals in Molenbeek." "Vandaag zijn er weer een twaalftal centra open als je alleen die van de ziekenhuizen telt. De voorbije weken hebben we er vooral op gewerkt dat alle centra langer open blijven. We hebben ook een aantal nieuwe centra geopend. In Sint-Joost-Ten-Node is er een tijdelijk centrum dat terugkerende vakantiegangers test." Vorige week drong de Brusselse minister voor Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) erop aan dat er een betere financiering zou komen voor de testcentra. De federale financiering was volgens hem onvoldoende. Wat is precies het probleem? "Vandaag krijgt het Brusselse gewest een financiering van het Riziv voor de twaalf erkende testcentra in de ziekenhuizen. Daarnaast zijn er forfaitaire vergoedingen per uur voor de artsen, verpleegkundigen en administratieve krachten die de testcentra draaiende houden." "Wat we in Brussel willen is ten eerste dat het testcentrum van het UZ Jette mee officieel opgenomen wordt in het Brusselse netwerk van de ziekenhuizen als dertiende centrum. Ook willen we de bestaande uren die vergoed worden - gekoppeld aan het aantal tests dat wordt afgenomen - in één pool samenbrengen. Vanuit die pool zouden we mobiele inzetbare teams willen financieren, bijvoorbeeld een bus die van wijk naar wijk rijdt. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kan die teams aansturen - of de huisartenkring (de Franstalige FAMGB heeft de leidende rol gekregen, nvdr). Daarover praten we met het Riziv - het is voor ons duidelijk welke stappen we moeten zetten." Het valt op dat in Vlaanderen de triage/testcentra vooral zijn opgericht door de huisartsen en de huisartsenkringen, terwijl ze in Brussel (en in Wallonië) meestal gebonden zijn aan de ziekenhuizen. "Dat klopt, maar dat neemt niet weg dat tijdens de eerste golf de huisartsen in de Brusselse triagecentra wel degelijk aanwezig waren. Toen boden zich veel zieke patiënten aan." "Vandaag worden veel mensen getest die geen symptomen hebben, zoals reizigers die uit het buitenland zijn teruggekeerd. Er moet wettelijk gezien natuurlijk een arts in de buurt zijn maar die hoeft zelf geen consultatie met test te doen. We moeten dan kunnen praten over de rol die de arts vervult. Als je een arts uren uitbetaalt moet dat wel voor het werk zijn van een arts, en niet om bijvoorbeeld e-forms in te vullen. Voor ons zou het bovendien gemakkelijker zijn als we bijvoorbeeld ook kinesitherapeuten of apothekers konden inzetten voor de tests - want ook verpleegkundigen vind je soms moeilijk." De verpleegkundigen houden hier wel de boot af, geeft Neven nog mee. "In het najaar zullen meer zieke mensen moeten worden getest. De huisarts zal daarin ongetwijfeld opnieuw een rol spelen. De ziekenhuizen willen hun testcentra ook graag naar buiten het ziekenhuis verplaatsen, bijvoorbeeld naar lokalen die de gemeente beschikbaar stelt. Het verschil met Vlaanderen is vooral dat in Brussel de ziekenhuizen de officiële erkenning van de centra hebben verkregen. Maar in de praktijk gaat het Brusselse systeem wel steeds meer op dat in Vlaanderen lijken." Lees ook: Covid bestrijden in acht talen