...

Het Impulseo-steunpunt van de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) liet aan Domus Medica weten dat de kas leeg is. Zowel het uitbetalen van de vestigingspremies voor wie een praktijk begint in een huisartsenarm gebied, als de ondersteuningspremies voor een telesecretariaat of administratieve hulp worden on hold gezet. De premies in 2019 dekken uitgaven die artsen in 2018 hebben verricht. Artsen die voor dit jaar op het geld gerekend hadden, krijgen een flinke financiële opdoffer incasseren. Ook renteloze leningen worden niet meer uitbetaald."We vinden het onaanvaardbaar dat de Brusselse Regering de huisartsen maandenlang zal laten wachten op geld dat hen toekomt' laat Domus Medica weten. "De maatregel staat bovendien haaks op het onlangs gecommuniceerde Brusselse regeerakkoord, dat belooft om huisartsgeneeskunde en multidisciplinaire groepspraktijken in het hoofdstedelijk gewest te bevorderen."Jonge huisartsen die erover nadenken om zich in Brussel te vestigen, zullen nu wel snel hun conclusies trekken, vreest Domus Medica. En dat is geen goed nieuws voor de burger van een stadsgewest dat met een toenemend huisartsentekort kampt. Als het Brussel menens is met de mooie voornemens, zal het bestuur de situatie onmiddellijk moeten rechtzetten.