...

Uit een studie van het OCMW blijkt dat Brugge 550 steuntrekkers en 4.500 niet-Belgen telt. Daarnaast stijgt het aantal ouder wordende mensen en bijna 15% van de Bruggelingen verdient minder dan 850 euro per maand. "Deze maatschappelijk kwetsbare groep stelt de uitgaven voor de gezondheidszorg steeds maar uit", vertelde Dirk De Fauw, OCMW-voorzitter van Brugge, aan Focus & WTV. Om deze drempel te verlagen, willen ze een wijkgezondheidscentrum oprichten waar deze patiënten via een forfaitair systeem gratis medische zorg aangeboden krijgen.'Overbodig, duur en achterhaald'De huisartsen van Brugge en Omgeving (HABO vzw) lieten in een enquête alvast verstaan dat ze hier niet mee opgezet zijn. Bijna 70% van de leden ziet een WGC als oneerlijke concurrentie. "Wij hebben het stadsbestuur steeds gesteund om de drempel naar de eerste lijn zeer laag te houden, onder andere via het systeem van derdebetaler", verduidelijkt HABO-voorzitter Piet Vermeire aan de lokale tv-zender. "Maar een WGC is een overbodige, dure en achterhaalde praktijkorganisatie." 85% van de artsen ziet er dan ook het nut niet van in.De huisartsenkring benadrukt dat ze in de strijd tegen kansarmoede alle initiatieven van het OCMW ondersteunen, net zoals ze het gebruik van het derbetalerssyteem promoten bij hun leden. "Het zou een totaal verkeerd signaal zijn om naast dit systeem nog een dure constructie op te zetten om die drempel van 1 euro weg te werken. Investeer de tijd en de middelen liever in de begeleiding van deze mensen", klinkt het nog.Volgende week staat er een overleg gepland tussen alle partijen.