...

In de brief, die in de papieren editie van de Artsenkrant zal worden afgedrukt, reageert de stuurgroep vooral op de beweringen omtrent de protocollen voor de dispatching. Volgens Roelandt zouden die vooral het werk geweest zijn van n 'moedig' persoon."Binnen de stuurgroep van het project hebben vijf mensen zich gebogen over 22 protocollen. Elke arts bereidde een aantal protocollen voor die dan minutieus in de volledige stuurgroep werden besproken", zo schrijft dr. Piet Vermeire namens de stuurgroep. Na een eerste groepslezing volgde er nog een tweede, overeenkomstig de werkwijze die ook de Commissie Aanbevelingen van Domus Medica hanteert, zo onderstreept de Brugse arts. Die laatste Commissie is ook gevraagd om de protocollen verder te bekijken.Daarnaast wil de stuurgroep ook de stelling afzwakken als zouden de huisartsen binnen het project helemaal geen controle hebben op de dispatchers van de brandweer. Op vraag van de huisartsen zou de Brugse brandweer na de zomer onder meer vier nieuwe dispatchers aanwerven. De dispatching voor de wachtpost stelt immers andere eisen dan die voor de 100 - ze vereist vooral meer tijd. Communautaire tegenstellingBij Vlaamse huisartsen horen we wel wat vaker reserves tegenover het 1733-project, maar dat ligt uiteraard niet aan het zorgvuldig opgezette Brugse proefproject. De vraag is wat de federale overheid met het project voorheeft. De nota van Di Rupo is ondertussen wellicht verleden tijd. Maar je leest er de Franstalige kijk op de 1733 in:"De regering zal een oplossing vinden voor de kwestie van de wachtdiensten van de huisartsen in de steden en de gemeenten en in het bijzonder in de landelijke zones. Momenteel zijn deze wachtdiensten op veel plaatsen een heel zware last om dragen voor veel artsen. Dankzij de uitbreiding van het systeem met het uniek telefoonnummer '1733', zullen de oproepen beter geregeld worden en de behandeling van noodgevallen tussen de huisartsen en de ziekenhuisdiensten zal [sic] beter verdeeld worden."Staat hier nog de zorgcontinueit in de eerste lijn voorop?