...

'Frauderende artsen komen in een databank', las u in de vorige editie van Artsenkrant. Het initiatief van de regering om een gegevensbank aan te leggen van artsen die valse ziektebriefjes uitschrijven, komt over als een regelrechte provocatie.De databank is een idee van staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) en minister van Volksgezondheid Onkelinx (PS). Aanleiding was een geruchtmakende undercoverreportage van de RTBf die een Brusselse huisarts toonde terwijl hij ziektebriefjes verkocht tegen 5 euro per stuk. Artsenkrant stelde dinsdag vragen bij de haast en de ijver waarmee Crombez en Onkelinx tewerk gaan, terwijl dossiers die veel relevanter zijn voor de volksgezondheid stof liggen te vergaren. "Dit is politieke overacting op de rug van huisartsen", schreven we. De redactie ontving tal van boze reacties van lezers die het met de redactie eens zijn. De overheid heeft veel minder haast om een correcte telling van actieve artsen te organiseren, is de teneur.'Herwaardering eerste lijn'Ook het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH) drukte zijn verbazing uit over het feit dat "onze bewindslieden wel in staat zijn om een lijst op te maken van 'frauderende' artsen', terwijl het al jaren onmogelijk blijkt om een betrouwbaar kadaster van actieve huisartsen aan te leggen". Dr. Herman Moeremans: "De eerste databank zal het imago van huisartsen nog maar eens bekladden. De tweede databank, het kadaster, is broodnodig om de noden van de huisartsen correct in te schatten. Het sneller werk maken van de eerste databank is waarschijnlijk wat de huidige politici verstaan onder 'herwaardering van de eerste lijn'."