...

Radiotherapie vermindert dat risico met de helft. (referentie: Donker M et al. J Clin Oncol. 2013;49:5077)