...

Steve Horvarth en zijn collega's deden een grondig onderzoek van 7.844 stalen van 51 verschillende gezonde weefsels, afgenomen van 82 personen die tussen 0 en 101 jaar oud waren, en daarnaast van 5.826 stalen kankerweefsel afkomstig van 32 patiënten. Van al die stalen werd het methylatieprofiel bepaald. Vervolgens zijn ze erin geslaagd om 353 stukjes genoom te lokaliseren die alle organen gemeen hebben en die, naargelang van de leeftijd, minder of meer gemethyleerd zijn. Aan de hand van die 353 biomarkers werd een algoritme opgesteld waarmee mogelijk de exacte leeftijd kan worden bepaald van de meeste menselijke organen, weefsels en cellen. Op die manier kan ook kan worden geschat hoe groot hun risico op veroudering is. Het model is niet alleen doeltreffend gebleken maar levert ook een verrassende conclusie op: het hele organisme veroudert niet met dezelfde snelheid. Zo is gezond borstweefsel ongeveer 2 tot 3 jaar ouder dan andere weefsels. Bij borstkanker is het gezonde weefsel dat zich dicht bij de tumor bevindt gemiddeld 12 jaar ouder. En kankercellen, van om het even welk type kanker, zijn gemiddeld 36 jaar ouder dan gezond weefsel. Met deze vaststelling kan mogelijk verklaard worden waarom borstkanker de meest voorkomende kanker is bij vrouwen en waarom leeftijd een belangrijke risicofactor bij zoveel soorten kanker. (referentie: Genome Biology, 21 oktober 2013, doi:10.1186/gb-2013-14-10-r115)