...

Archimej verzekert dat dit apparaat zeer precies en eenvoudig in gebruik zal zijn. Er hoeft slechts één druppel bloed te worden afgenomen met een micronaald, die dan op een strookje gelegd wordt dat in het toestelletje geschoven wordt. Als de analyse is uitgevoerd, kunnen de resultaten worden geraadpleegd op een tablet of smartphone die met het toestel verbonden is. De samenstelling van het bloed wordt geanalyseerd met behulp van absorptiespectroscopie. In plaats van het bloed biochemisch te analyseren, zoals laboratoria dat doen, maakt de start-up gebruik van optische technieken. De hoeveelheid van de op te sporen elementen in het bloed wordt gemeten door de lichtbundel te bestuderen die erdoor dringt. Het kleine doosje kan in totaal een vijftiental van de meest courante bloedtests uitvoeren, zoals meting van cholesterol en suiker, maar ook van het creatinine, albumine en andere parameters die verband houden met cardiovasculaire aandoeningen. Aangezien laboratoria die klassieke bloedtests uitvoeren 80 parameters kunnen bepalen, stelt het management van Archimej dat hun technologie laboratoria geen concurrentie aandoet, maar veeleer een aanvulling biedt. In een eerste fase zal Beta-Bioled alleen beschikbaar zijn voor gezondheidswerkers, maar Archimej hoopt het daarna snel op de markt te kunnen brengen voor het grote publiek, "voor een prijs van minder dan 600 euro". Dat zal een hele besparing opleveren, als we weten dat het huidige analysetoestel, dat elke zeven jaar vervangen moet worden, 100.000 euro kost, of 300.000 euro per jaar voor een ziekenhuis met 400 bedden, geeft de marketingdirecteur van de firma aan. Nog volgens die laatste bieden de prijs en de zeer eenvoudige werking van het toestel enorme mogelijkheden. Het toestel zal normaal in 2016 op de markt worden gebracht. Dan blijft nog de niet onbelangrijke vraag naar de nodige medische begeleiding als de patiënt een bepaalde afwijking ontdekt