...

Het ACHG van Leuven en Cebam maken deel uit van een internationaal team dat 'rapid recommendations' ontwikkelt voor de eerste lijn. In de brede pers pakte Aertgeerts begin deze week uit met de 'infografieken' die de teams hierbij als hulpmiddel ontwikkelen. Die kan de arts gebruiken om de patiënt in de besluitvorming te betrekken. Het hulpmiddel stelt op een aantrekkelijke visuele manier voor wat het verschil in uitkomst is als de aanbeveling al dan niet wordt gevolgd. Duidelijk aangegeven is of de aanbeveling sterk of zwak is."We hebben het prestigieuze tijdschrift BMJ mee aan boord gekregen. Met hen werken we voor de infografieken een consistente stijl uit zodat de arts dat samen makkelijk met de patiënt kan bekijken." Blitse aanbevelingen worden het dus, omdat ze de nieuwste wetenschappelijke inzichten snel naar de praktijk moeten vertalen, en ook met een leuke 'look and feel'.Op de website van de BMJ staan al enkele van de rapid recommendations - bovenaan staan bijvoorbeeld 'antibiotica na incisie en drainage van huidabcessen zonder complicaties' en 'corticoïden bij acute keelpijn', twee 'rapid recs' waarbij iemand van ACHG Leuven als eerste auteur in een heel internationale lijst van namen staat. Niet te verwonderen dat Aertgeerts trots is op dit project.De rapid recommendations en de infografieken moeten in de toekomst makkelijk oproepbaar zijn vanuit het elektronisch dossier van de arts - via de elektronische beslissingsondersteuning van EBMpracticeNET. Op de website www.gezondheidenwetenschap.be zouden patiënten de infografieken kunnen vinden. Bert Aertgeerts hoopt dat het elektronisch dossier voor de patiënt dat de federale overheid uitwerkt ook koppelingen inbouwt naar dit betrouwbare educatiemateriaal. "Zo sluit het nieuwe project mooi aan bij waar we al mee bezig zijn", merkt hij op.