...

Van de CRA's die deelnamen aan de Covid-19-barometer voor de eerste lijn, ervoer in de week van 9 tot 15 april 42% een verhoogde werkdruk - dat was nog iets (1%) meer dan de week voordien. Voor 2% van hen blijft de situatie onhoudbaar.Nochtans signaleerden de CRA's dat in 68% van de woonzorgcentra de situatie onder controle is. De week daarvoor was dat maar in 62% van de WZC het geval. In 13% van de WZC was dringend hulp nodig - hetzelfde percentage als de week ervoor. (Lees verder onder grafiek.)Van de gewone huisartsenpraktijken signaleert 85% in de periode van 9 tot 15 april dat alles prima verloopt - de week daarvoor was dat in 'maar' 79% het geval. Vijf procent van de huisartsenpraktijken blijft aangeven dat ze hulp nodig hebben.In vier van de vijf triagecentra bleek ook alles in orde - 12% vroeg om hulp (de week ervoor was dat 14%).In de genoemde periode verwerkte de covid-19-barometer 4.700 vragenlijsten. Daarvan kwamen er 74% uit Vlaanderen. Huisartsen stonden in voor 76% van de formulieren, en CRA's voor 16%. Vier procent kwam van de triageposten, 2% van apothekers en 1% van vroedvrouwen.Huisartsen en CRA's kunnen in principe vijf dagen per week rapporteren. Het gemiddeld aantal rapporten per week ligt op 2,4 bij de huisartsen, 2,3 bij de triageposten en 2,1 bij de CRA's.Over de drie weken die de barometer loopt namen in totaal al 3.123 huisartsenpraktijken deel. Per praktijk rapporteert één arts - rekening houdend met duopraktijken en groepspraktijken waren, daarmee al 7.904 huisartsen bij de rapportering betrokken.Nog een aantal bevindingen uit de barometer:In tabelvorm:HuisartsenTriagepostenDeelname aan de Covid-19-barometer blijft belangrijk. Het stelt de voorzitters en coördinatoren van de huisartsenkringen en wachtdienstonderdelen in staat kort op de bal te spelen - zonodig in samenwerking met de coördinator van de eerstelijnszone.Meer informatie vindt u op de website van Vivel (vivel.be).