...

Onderzoekers van de universiteit van Lund hebben dopaminerge neuronen afkomstig van menselijke embryonale stamcellen getransplanteerd in een rattenmodel van de ziekte van Parkinson. Het is de geleidelijke afname van de neuronen die dopamine produceren, het stemmings- en bewegingshormoon, die de kenmerkende symptomen van deze neurodegeneratieve aandoening veroorzaakt. De dieren werden gedurende zes maanden gevolgd. Uit beeldvormingsonderzoek en onderzoek van het hersenweefsel van de knaagdieren bleek dat die weefsels opnieuw veel functionele dopaminerge neuronen bevatten. Dat bewijst dat de getransplanteerde cellen de door de ziekte aangetaste zone opnieuw hadden ingenomen. Ook onderzoek van het gedrag van de ratten bevestigde het gunstige effect van de transplantatie. Zes maanden na de transplantatie waren de ziektesymptomen verdwenen, was de beschadiging hersteld en was de motoriek van de ratten weer normaal. De volgende stap is uiteraard om die resultaten bij de mens te reproduceren. De resultaten van dit onderzoek vormen echter al een hoopgevende preklinische validatie voor deze stamceltherapie.