...

Het systeem is uitermate eenvoudig, maar de gebruiker moet wel enkele druppels bloed afnemen en aanbrengen op een teststrookje (dat al in de handel te verkrijgen is). De SmartCARD analyseert de samenstelling van het bloed en geeft dan met behulp van een specifiek daarvoor gemaakte app in minder dan zestig seconden de cholesterolconcentratie weer. Prof. David Erickson, die de leiding had over de studie, zei: "Smartphones kunnen een oplossing vormen voor bepaalde problemen, omdat er geen gespecialiseerde apparatuur voor nodig is." Met dergelijke instrumenten zal preventie makkelijker en goedkoper worden. De smartphone zou gebruikers ertoe kunnen aanzetten om hun eigen gezondheid beter in handen te nemen. Als de cholesterolconcentratie te hoog blijkt te zijn, kunnen ze hun voeding aanpassen, wat nog altijd de eerste stap is bij de behandeling van hypercholesterolemie. Hypercholesterolemie is een bekende risicofactor voor coronairlijden en zelfs kanker. (referentie: Lab on a Chip, 28 november 2013, DOI: 10.1039/C3LC51194D)