...

De eerste (1) werd uitgevoerd door Deense wetenschappers. Na analyse van de gegevens van 37.517 vrouwen die deelnamen aan het Deense nationale geboortecohort stelden ze vast dat kinderen die waren blootgesteld aan binge drinking van hun moeder tijdens een vroege dan wel latere fase van de zwangerschap op zevenjarige leeftijd hogere scores van 'exteriorisatie' vertoonden dan hun leeftijdsgenootjes van wie de moeder dat niet had gedaan. Dit betekent dat die kinderen sneller geneigd zijn tot agressie en zelfs transgressie. Ter verduidelijking, in dit onderzoek kwam binge drinking overeen met het drinken van meer dan 3,5 glazen wijn in een korte tijdspanne. Het tweede onderzoek (2) is het werk van een team van het Karolinska Institutet en werd uitgevoerd op muizen en menselijk hersenweefsel. De auteurs toonden aan hoe het gebruik van Δ-9-tetrahydrocannabinol (THC) tijdens de zwangerschap leidt tot de ontwikkeling van defecte zenuwcellen in de hersenschors van de foetus. Dit is de hersenzone die een rol speelt bij de hogere cognitieve functies en de geheugenvorming. THC, de bekendste stof van cannabis, heeft in het bijzonder een negatief effect op de synapsen en axonen die communicatie tussen de neuronen mogelijk maken. (referenties: (1) European Child & Adolescent Psychiatry, 5 januari 2014, DOI10.1007/s00787-013-0511-x (2) Embo Journal, 27 januari 2014, DOI: 10.1002/embj.201386035)