...

In totaal verdeelde de federale overheid 129.338.450 mondmaskers onder precies 158.704 gezondheidszorgbeoefenaars in de ambulante sector - dat is dus bovenop het beschermingsmateriaal dat werd bezorgd aan ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen.Verder werden er zo 393.000 face shields, 100.964 beschermingsbrillen, 45.0182.040 paren handschoenen en 5.041.600 schorten verdeeld.Een moeilijkheid was om te achterhalen wie de professionals waren die in de ambulante sector actief waren. Hiervoor werden verschillende bronnen gecombineerd. Naast de databanken waarover de FOD Volksgezondheid zelf beschikt (Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening), werden ook de gegevens geraadpleegd waarover het RIZIV, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) beschikken.Het register van de gezondheidszorgberoepen die met de Kwaliteitswet in leven is geroepen, zou deze opdracht in de toekomst moeten vergemakkelijken. Het aantal zorgverleners in verschillende disciplines is in de volgende grafiek bijeengebracht.De Blikvanger Gezondheidszorg Covid-19 bevat een overzicht van de pandemie: de tijdslijn van het afschakelen en opschalen van de zorg, de verschillende maatregelen die werden genomen, basiscijfers over de pandemie. U vindt hem terug op de website van de FOD Volksgezondheid - www.health.fgov.be/