...

Het budget financiële middelen zou daarmee in 2020 met 3,8% stijgen ten opzichte van dit jaar. We berekenen dit percentage door vergelijking met het bedrag dat eind vorig jaar door de ministerraad werd goedgekeurd. Normaal verschijnt een definitief bedrag in het Staatsblad in juni van het jaar maar dat hebben we voor 2019 niet gevonden. Het exacte bedrag is 8.586.109.616 euro. Zo'n 84% daarvan gaat in de regel naar de algemene ziekenhuizen en 16% naar de psychiatrische.