...

Het oude nomenclatuurnummer voor de PAP-smear wordt afgeschaft en voor de techniek van dunnelaagcytologie wordt een nieuw nummer gecreëerd.Voor de toepassing de techniek van dunnelaagcytologie krijgen de anatomopathologen 5,57 euro meer.Twee andere nomenclatuurnummers, waaronder de code voor een tweede lezing, krijgen een aangepaste omschrijving.De teksten werden goedgekeurd op de laatste Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen.Bvas-voorzitter Marc Moens maakt duidelijk dat anatomopathologen geen opslag krijgen: "Dit KB zal samen gepubliceerd worden, samen met dat op het verbod van supplementen bij de opsporing van cervixcarcinoom."Over dat verbod besliste de Nationale Commissie deze zomer. Tegelijk werd toen ook beslist tegemoet te komen aan de vraag van anatomopathologen om een betere vergoeding te krijgen voor de dunnelaagcytologie.Deze techniek is immers beter dan de klassieke PAP-smear maar het materiaal dat wordt gebruikt is ook duurder. Uiteindelijk zal deze maatregel 4,4 miljoen euro extra kosten. Het grootste stuk daarvan, namelijk 3,3 miljoen, komt uit het budget van het kankerplan. De rest wordt her en der gerecupereerd.