...

Het advies zelf is niet verrassend maar dat de twee beroepsorden, het Vlaamse Patiëntenplatform en de Franstalige VPP-tegenhanger LUSS (Ligue des Usagers des Services de Santé) daarvoor de handen samen slaan is wel een primeur.Website apothekenDe verkoop over het internet van geneesmiddelen waarvoor een voorschrift nodig is, is in ons land verboden, aldus het advies. Wel kunnen gewone apotheken vrij verkrijgbare geneesmiddelen aanbieden op hun website. De titularissen van die apotheken melden die activiteit aan hun Orde en aan het FAGG (het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).De apothekers zullen ervoor zorgen dat de inhoud van de website de farmaceutische zorg weerspiegelt, zonder een commercieel opzet. Informatie is objectief, verifieerbaar en begrijpelijk - en zet niet aan tot consumptie.Het advies waarschuwt dan ook gevaar wanneer men geneesmiddelen, en zelfs voorschrijfplichtige medicijnen, op andere websites aankoopt. Er is in het geheel geen controle op de kwaliteit en op de echtheid van de middelen. Men loopt het risico veel geld te moeten neerleggen voor namaak of voor producten van slechte kwaliteit.DeontologieDe advies wijst er ook dat in België de taak van arts en apotheker duidelijk gescheiden zijn. Behalve in enkele strikt beregelde uitzonderingen levert de arts zelf geen medicijn af - de deontologie gebiedt dat hij dat via een apotheker doet.Artsen die op het internet producten aanbieden kan de patiënt niet vertrouwen, luidt het. Hun professionele autonomie is niet gegarandeerd. Een adequaat voorschrift of advies kan een arts overigens alleen leveren bij een rechtstreeks contact met de patiënt en in het kader van een globale en continue zorg.Patiënten die op het internet een middel aankopen moeten altijd nagaan welk rechtsmiddel ze hebben in het geval van schade, en hoe de beroepsaansprakelijkheid van degenen die het middel aanbevelen en aanbieden is gedekt.Het advies verwijst ten slotte naar de campagne 'Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid' en de website www.geneesmiddelen-via-internet.be van het FAGG.