...

Dat staat te lezen in het jaarverslag van het Riziv. De Artsenkrant van 23 november 2018 schetste u een stand van zaken bij het FMO - we meldden u een half jaar geleden al dat er een kentering optrad in een ernstige toestand. Dat was toen op grond van de cijfers voor 2017. De gunstige trend zet zich in 2018 door.Het FMO werd in 2010 opgericht, maar is pas sinds september 2012 operationeel. Vanaf dat jaar begonnen er ook heel wat dossier binnen te lopen, met een piek van meer dan duizend dossiers in 2013. Aanvankelijk liep de verwerking van de dossiers bovendien moeizaam en liep het FMO een steeds grotere achterstand op.Vanaf 2015 wordt jaarlijks een substantieel aantal medische dossiers afgerond, vanaf 2017 worden er zelfs meer dossiers afgehandeld dan dat er nieuwe worden geopend.Al sinds 2014 liggen er meer dan 2.000 dossiers bij het Fonds op behandeling te wachten, maar sinds 2016 begint de berg toch wat te slinken.Het FMO paste ook zijn werkwijze aan. Het werkt niet langer meer FIFO (dat is: first in, first out). Het legt de prioriteit vooral bij de belangrijke dossiers met ernstige schade. Tegelijk worden dossiers die niet ontvankelijk lijken te zijn of die maar over minimale schade gaan, snel volgens een vereenvoudigde procedure afgewerkt.In 2018 keurde het Beheerscomité ook een belangrijke hervorming goed die een beter beheer van de dossier mogelijk moet maken - met een betere rolverdeling tussen het personeel. Snellere verwerking, maar met oog voor de kwaliteit, luidt het