...

België is een van de 35 landen die de ontwikkeling van de Interrai suite ondersteunt. Bepaalde onderdelen van die suite werd al aangepast aan de Belgische situatie, en daarbij herdoopt tot Belrai. De Belrai is momenteel vooral bedoeld voor de ouderenzorg. De Vlaamse regering keurde bovendien pas een proefproject goed in Dendermonde (zie onder).Gemeenschappelijke taalDe Interrai - en de Belrai - is een multidimensionaal instrument om de zorgbehoefte van een patiënt in te schatten. Het gebruikt een gemeenschappelijke taal zodat verschillende zorgverleners met eenzelfde inschaling kunnen blijven werken.De bedoeling is om de Belrai ook te gaan gebruiken in de revalidatiesector. De Vlaamse overheid vroeg daarom aan het Federaal Kenniscentrum om te onderzoeken of de Interrai aanpasbaar is voor gebruik in twee revalidatiesectoren. Vlaanderen is door de laatste staatshervorming immers bevoegd over de gespecialiseerde revalidatie-eenheden (Sp-diensten) en de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR).Lange wegHet KCE publiceerde vorige week een rapport met het antwoord. Dat luidt dat de Interrai in deze sectoren in principe bruikbaar is voor het opstellen van de individuele zorgplannen. De tools die het instrument biedt, kunnen ook dienen om de budgetten adequaat toe te kennen.Het rapport bevat een overzicht van de ervaring hiermee in verschillende landen.Maar het KCE waarschuwt ook dat de nieuwe toepassingen nog niet voor meteen zijn. Een lange weg is nog te gaan. Voor bepaalde groepen zijn de tools nog volop in ontwikkeling, en moeten ze ook nog gevalideerd worden. Ook de aanpassing aan en de validatie in de Belgische context - het omturnen van de Interai-modules naar nieuwe Belrai-modules - vraagt behoorlijk wat werk en tijd. Daarnaast moet het instrument ook dienen voor het toekennen van de middelen - door het bepalen van de correcte case mix in een instelling - wat eveneens heel wat voorbereidend werk vereist, én verder wetenschappelijk onderzoek. De ervaring van de zorgverleners met het gebruik van Belrai/Interrai is cruciaal voor het succesvol gebruik - dat vraagt een belangrijke opleidingsinspanning. De ontwikkeling van een aangepast ICT-platform en de gebruiksvriendelijke integratie in de professionele software is ook een sine qua non.De studie, een synthese en een persmededeling vindt u op www.kce.fgov.be.