...

Sinds 2010 sloop de professor reumatologie regelmatig haar eigen labo binnen om onderzoeksmateriaal te manipuleren, zo besluit de krant uit het rapportageverslag van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) over de zaak.De vrouw, die in 2002 promoveerde aan de Universiteit Antwerpen, had een test ontwikkeld waarmee de aanwezigheid van zeer specifieke antistoffen bij patiënten met reumatoïde artritis kon worden aangetoond. De doorbraak verscheen in januari 2010 in het gerenommeerde vakblad PNAS. Bij een vervolgstudie bleek de test echter nog nauwelijks te werken, waardoor ze onder zware druk kwam te staan. Volgens de onderzoekscommissie besloot ze daarop de test te manipuleren. 's Avonds en 's nachts maakte ze negatieve bloedmonsters toch positief door ze te mengen met andere monsters, of door er de antistoffen van muizen aan toe te voegen. In maart roken medewerkers echter onraad, waarop de zaak aan het licht kwam.Het LUMC betreurt het incident en benadrukt dat patiënten op geen enkel moment risico liepen. Tegen de onderzoekscommissie heeft de reumatologe de feiten meteen toegegeven. Ze zei daarbij alleen te hebben gehandeld. Ze verklaarde dat de academdische prestatiedruk haar zwaar viel, vooral in combinatie met lesgeven en andere taken die bij haar functie hoorden.De professor is intussen nog steeds als gastprofessor verbonden aan de Universiteit Antwerpen, maar het dagelijks bestuur van de faculteit zal zich maandag over haar statuut buigen.In maart van dit jaar bracht het wetenschappelijke tijdschrift Eos nog verontrustende cijfers aan het licht over wetenschapsfraude: uit hun onderzoek bleek dat 8% van de medische onderzoekers in Vlaanderen data verzinnen of 'masseren'.