...

Het contract zorgt dat er vaccins beschikbaar zullen zijn voor een eventuele derde prik en neemt ook al een optie voor het geval dat een vierde prik nodig zou zijn, licht Dirk Ramaekers toe.Naast een bestelling bij Pfizer is er ook een kleinere back-upbestelling bij Moderna.Kranten van Mediahuis meldden dit weekend dat de Europese Unie nog eens een grote bestelling van 900 miljoen vaccins had geplaatst. De woordvoerder van minister Frank Vandenbroucke bevestigde dat België hierin ook een aandeel had gereserveerd.Maar de voorzitter van de Taskforce Vaccinatie onderstreept tijdens de persmeeting op 2 oktober dat dat niet automatisch betekent dat de boostervaccinatie zeker zal uitgebreid worden naar nieuwe groepen of naar de hele bevolking. Daarover wordt beslist op grond van wetenschappelijke argumenten, onderstreept hij."Het gaat dan niet alleen om de verhoging van het gehalte antistoffen, maar ook om uitkomsten zoals het aantal ziekenhuisopnamen en ernstig zieken", vult hij aan.De overheid zorgt er met deze bestelling alleen voor dat, als een derde en vierde doses van het vaccin noodzakelijk zou blijken, die ook tijdig in voorraad zullen zijn. Als België de vaccins niet nodig heeft voor de eigen bevolking kan de overheid de vaccins bijvoorbeeld aan Covax schenken.Stand van zakenTijdens de persconferentie gaf Ramaekers ook een stand van zaken, onder meer over de derde covidprik bij mensen met verminderde immuniteit. De cijfers kan men volgen op de website van Belvax (door Ugent).De hele groep voor België omvat zo een 332.000 personen. Daarvan kreeg 35,3% al een boostervaccinatie. Vlaanderen neemt hier ook het voortouw: 41,4% van de beoogde populatie is al voor een derde keer ingeënt.Wanneer iedereen uit de doelgroepen (65-plussers, bewoners van verplegingsinstellingen, groepen met verminderde immuniteit, en de tieners van 12 tot 17 jaar oud) zich deze herfst laat vaccineren, zijn in het beste geval nog 3,24 miljoen vaccins nodig.In september waren er 2,33 miljoen Pfizer-vaccins beschikbaar. Daar komen in november en december nog eens 2,4 miljoen doses bij - wat ruimschoots moet volstaan om iedereen nog een mRNA-vaccin te kunnen geven.Vaccinatiegraad bedrijvenDokter An Bogaert, zelf arbeidsarts, lichtte ten slotte nog eens de rol toe van de arbeidsartsen in de Belgisch bedrijven bij de vaccinatie tegen covid - en de preventie in de bedrijven in het algemeen.Zoals we al signaleerden, kunnen arbeidsartsen de bedrijfsleiding op de hoogte brengen van de vaccinatiegraad in de onderneming. Maar dat kan alleen als het bedrijf minstens 50 werknemers telt én van minstens 50 van die werknemers de vaccinatiestatus bekend is.De onderstaande slide toont wat de arbeidsarts zelf te zien krijgt over de vaccinatiegraad in het bedrijf.Voor elke site uit het bedrijf van bovenstaande slide moet de voorwaarde van minstens 50 werknemers (waarvan de vaccinatiestatus bekend is) vervuld zijn om apart de vaccinatiegraad bekend te maken. Dat is in het voorbeeld niet het geval voor site 3.Nog enkele belangrijke punten uit het betoog van Bogaert: