Gezonde levensjaren zijn de jaren die je in goede gezondheid doorbrengt, dus waarbij je niet inboet op levenskwaliteit omwille van ziekte. Tijden van ziekte, samen met de jaren die we 'te vroeg' sterven, worden samengevat in een verlies aan gezonde levensjaren.

In 1990 verloor België nog 26.000 gezonde levensjaren per 100. 000 inwoners, in 2016 is dat afgenomen tot 20.000 - of 73 dagen per inwoner, zo berekende Sciensano.

Maar deze verbetering is gemiddeld wel kleiner dan in andere Europese landen, klinkt het. Hierdoor is ons land in de rangschikking van de 28 lidstaten van de Europese Unie achteruit gegaan: van de 8ste plaats in 1990 naar de 15de plaats in 2016.

"Een derde van ons verlies van gezonde levensjaren is te wijten aan zaken waaraan we in principe iets zouden kunnen doen", legt dr. Brecht Devleesschauwer uit. "Zo verliezen we 2400 gezonde jaren door tabak, 1800 gezonde jaren door ongezonde eetgewoonten en 1600 gezonde jaren door alcohol. Andere gekende risicofactoren zijn beroepsrisico's zoals asbest en passief roken, luchtvervuiling en weinig beweging."

Voor de analyse baseerde Sciensano zich op statistieken van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), dat voor elk land gegevens verzamelt over 333 ziekten en verwondingen, en 84 risicofactoren

Gezonde levensjaren zijn de jaren die je in goede gezondheid doorbrengt, dus waarbij je niet inboet op levenskwaliteit omwille van ziekte. Tijden van ziekte, samen met de jaren die we 'te vroeg' sterven, worden samengevat in een verlies aan gezonde levensjaren. In 1990 verloor België nog 26.000 gezonde levensjaren per 100. 000 inwoners, in 2016 is dat afgenomen tot 20.000 - of 73 dagen per inwoner, zo berekende Sciensano. Maar deze verbetering is gemiddeld wel kleiner dan in andere Europese landen, klinkt het. Hierdoor is ons land in de rangschikking van de 28 lidstaten van de Europese Unie achteruit gegaan: van de 8ste plaats in 1990 naar de 15de plaats in 2016."Een derde van ons verlies van gezonde levensjaren is te wijten aan zaken waaraan we in principe iets zouden kunnen doen", legt dr. Brecht Devleesschauwer uit. "Zo verliezen we 2400 gezonde jaren door tabak, 1800 gezonde jaren door ongezonde eetgewoonten en 1600 gezonde jaren door alcohol. Andere gekende risicofactoren zijn beroepsrisico's zoals asbest en passief roken, luchtvervuiling en weinig beweging."Voor de analyse baseerde Sciensano zich op statistieken van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), dat voor elk land gegevens verzamelt over 333 ziekten en verwondingen, en 84 risicofactoren