...

Met het nieuwe rapport wil de Oeso verder kijken dan inkomen en rijkdom alleen om ons welzijn te meten. Naast de klassieke indicatoren focust de denktank ook op zaken als gezondheid, woonomstandigheden, gezondheid, tijd voor familie en vrienden of ons eigen gevoel van veiligheid.Volgens de Oeso voelen de Belgen zich gemiddeld wat minder goed dan voor de crisis. Bovendien zien we ook de toekomst minder rooskleurig tegemoet. De crisis - en dan vooral de bijbehorende stijging in de werkloosheid - heeft daar veel mee te maken, aldus de denktank.Algemeen zit ons land wat betreft welbehagen in de middenmoot. Het veiligheidsgevoel is relatief laag, net als de mate waarin we betrokken worden in de politieke besluitvorming. Op vlak van woonomstandigheden en onderwijs zit België dan weer bij de top. Al moet op vlak van onderwijs wel het grote verschil worden opgemerkt tussen de hogere en lagere sociale klassen.Tot slot merkt de Oeso op dat de crisis mensen in sommige landen vaker doet terugvallen op familie of vrienden. In België zegt ruim 90% in nood te kunnen terugvallen op een sociaal netwerk, of iets meer dan het Oeso-gemiddelde.