...

De gemiddelde kostprijs schommelt sterk in functie van de leeftijd. In de oudste groep (90 en ouder) liep de factuur op tot gemiddeld 12.758 euro per rechthebbende. De goedkoopste groep zijn de 10- tot 19-jarigen, met een gemiddelde kost van 716 euro. In alle categorie ligt de kostprijs voor medische verzorging hoger bij vrouwen dan bij mannen.De zelfstandigen (er waren er 1,050 miljoen) kostten de overheid in 2009 aanzienlijk minder dan de zowat 9,5 miljoen werknemers. Maar de uitgaven bij zelfstandigen stijgen wel sneller en dat heeft alles te maken met de integratie van de kleine risico's in hun verplichte ziekteverzekering. Ambulante zorgDe ambulante zorg slokte in 2009 liefst 63,1% van het Riziv-budget op. De rest (36,9%) diende voor de terugbetaling van zorg aan patiten opgenomen in het ziekenhuis. Van 2004 tot 2009 is het aandeel van de uitgaven voor ambulante patiten gestegen van 59,8% naar 63,1%, wat neerkomt op een stijging met 3,3 procentpunten. Het Riziv betaalde in 2009 meer dan 29 miljoen dagen 'primaire arbeidsongeschiktheid' uit bij arbeiders en bedienden , een stijging met 3% tegenover 2008. Dat kostte zowat 1,2 miljard euro, of 9% meer dan het jaar voordien. Zelfstandigen vallen ook hier goedkoper uit: arbeidsongeschikte zelfstandigen kostten het Riziv om en bij de 64 miljoen euro. Maar dat is wel een stijging met 7% meer dagen en 12,6% meer uitgaven.Nog een belangrijk cijfer: in 2009 registreerde het Riziv meer dan een kwart miljoen invaliden, dat zijn mensen die meer dan n jaar arbeidsongeschikt zijn. Het gaat om in totaal 264.668 personen, van wie 245.209 arbeiders en bedienden (92,7%) en 19.459 zelfstandigen (7,3%).De hoofdredenen voor invaliditeit blijven ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel, psychische stoornissen en hart- en vaataandoeningen. Verder maken gezwellen, ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen, ongevallen en vergiftigingen heel wat slachtoffers.