...

Afgestudeerde kinesitherapeuten dienen na hun studie (zie onder andere AK 2170) nog te slagen voor een selectieproef willen ze een Riziv-nummer verkrijgen. De resultaten van die proef moeten nu, volgens het koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6 van het kb van 20 juni 2005, binnen de acht werkdagen na de verbetering van het examen meegedeeld worden. De ultieme datum voor bekendmaking is 31 december van het jaar waarin het vergelijkend examen werd.