Het rommelt in de Verenigde Staten. Het recht op abortus ligt onder vuur nu een meerderheid van de rechters in Amerikaanse Hogegerechtshof van het arrest Roe vs. Wade af wil. Dit arrest regelt het recht op abortus op federaal niveau. Het afschaffen ervan zou betekenen dat elke Amerikaanse staat zelf kan bepalen of abortus een legale medische ingreep is.

Een wetsvoorstel van de Democraten om abortus in heel de Verenigde Staten legaal te maken, haalde net geen meerderheid in de Senaat. In bijna de helft van de staten zitten er dus barre tijden aan te komen voor alle vrouwen wanneer het recht op abortus verder beknot of volledig afgeschaft zal worden. In sommige staten zou de wetgeving zelfs nog verder kunnen reiken: bepaalde conservatieven dromen al van een verbod op de morning-afterpil en op bepaalde anticonceptiva. Van baas in eigen buik is dan helemaal geen sprake meer.

Het is interessant dat het arrest Roe vs. Wade steunt op het recht op privacy, en niet op het recht op lichamelijke integriteit. Wanneer een vrouw voor een zwangerschapsonderbreking kiest, maakt ze een persoonlijke keuze. De overgrote meerderheid van vrouwen gaat inderdaad niet licht over een beslissing tot abortus, en zo'n weloverwogen besluit moet door de maatschappij worden gerespecteerd. Er hoort geen moreel waardeoordeel aan vast te hangen.

Interessant dat het arrest Roe vs. Wade steunt op het recht op privacy, en niet op het recht op lichamelijke integriteit

Volgens onderzoek van het Guttmacher Institute blijkt de incidentie van abortus even hoog in landen met een verbod als in landen waar het toegelaten is. Het illegaal maken van abortus leidt er dus voornamelijk toe dat de toegang tot een veilige abortus ontzegd wordt aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn.

Voor welgestelde vrouwen bestaat dan nog steeds de optie om een abortus te verkrijgen in een staat of een land waar dit legaal is, maar dit is lang niet voor alle vrouwen een betaalbare optie. Voor hen resten er dan nog twee mogelijkheden: zwanger blijven of een onveilige abortus. Beide zijn een aanslag op de lichamelijke integriteit van de vrouw, een universeel mensenrecht.

Reeds vandaag moeten duizenden vrouwen in de VS deze optie kiezen in staten met beperkte toegang tot abortus, en dat zullen er na het schrappen van het arrest Roe vs. Wade veel meer worden. Hopelijk komt de Amerikaanse politieke klasse toch nog tot inkeer.

Het rommelt in de Verenigde Staten. Het recht op abortus ligt onder vuur nu een meerderheid van de rechters in Amerikaanse Hogegerechtshof van het arrest Roe vs. Wade af wil. Dit arrest regelt het recht op abortus op federaal niveau. Het afschaffen ervan zou betekenen dat elke Amerikaanse staat zelf kan bepalen of abortus een legale medische ingreep is.Een wetsvoorstel van de Democraten om abortus in heel de Verenigde Staten legaal te maken, haalde net geen meerderheid in de Senaat. In bijna de helft van de staten zitten er dus barre tijden aan te komen voor alle vrouwen wanneer het recht op abortus verder beknot of volledig afgeschaft zal worden. In sommige staten zou de wetgeving zelfs nog verder kunnen reiken: bepaalde conservatieven dromen al van een verbod op de morning-afterpil en op bepaalde anticonceptiva. Van baas in eigen buik is dan helemaal geen sprake meer.Het is interessant dat het arrest Roe vs. Wade steunt op het recht op privacy, en niet op het recht op lichamelijke integriteit. Wanneer een vrouw voor een zwangerschapsonderbreking kiest, maakt ze een persoonlijke keuze. De overgrote meerderheid van vrouwen gaat inderdaad niet licht over een beslissing tot abortus, en zo'n weloverwogen besluit moet door de maatschappij worden gerespecteerd. Er hoort geen moreel waardeoordeel aan vast te hangen.Volgens onderzoek van het Guttmacher Institute blijkt de incidentie van abortus even hoog in landen met een verbod als in landen waar het toegelaten is. Het illegaal maken van abortus leidt er dus voornamelijk toe dat de toegang tot een veilige abortus ontzegd wordt aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn.Voor welgestelde vrouwen bestaat dan nog steeds de optie om een abortus te verkrijgen in een staat of een land waar dit legaal is, maar dit is lang niet voor alle vrouwen een betaalbare optie. Voor hen resten er dan nog twee mogelijkheden: zwanger blijven of een onveilige abortus. Beide zijn een aanslag op de lichamelijke integriteit van de vrouw, een universeel mensenrecht.Reeds vandaag moeten duizenden vrouwen in de VS deze optie kiezen in staten met beperkte toegang tot abortus, en dat zullen er na het schrappen van het arrest Roe vs. Wade veel meer worden. Hopelijk komt de Amerikaanse politieke klasse toch nog tot inkeer.