...

Het expertenpanel dat de selectie maakte, bestaat uit een select gezelschap van artsen en professoren uit Duitsland, Zwitserland, Italië en Nederland. Voor België zetelt professor Anne Simon (St.-Luc Brussel) in de commissie. Mathematisch heeft Jan Palfijn nu dus één kans op vier om de internationale award te winnen. Dat zal onder mee afhangen van het bezoek dat twee experts op 25 oktober brengen aan het Gentse ziekenhuis. Palfijn wordt dan verder doorgelicht. Op basis van een 'zelfevaluatiemodel van de Wereldgezondheidsorganisatie beoordelen de experten de vier ziekenhuizen. Zo gaan ze na welke van de vier het beste scoort. De proclamatie volgt in 2017. Klinisch bioloog dokter Louis Ide en verpleger-ziekenhuishygiënist Jo Lootens zijn uiteraard trots op de nominatie. Ze wijzen erop dat het ziekenhuis al jaren een onafgebroken kwaliteitsbeleid voeren rond ziekenhuishygiëne en infectiecontrole. Handhygiëne speelt daarin een centrale rol en krijgt dagelijks aandacht. Al in 2015 scoorde Palfijn trouwens uitstekend in de overheidsaudits met betrekking tot de kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne. En in het Vlaams Indicatorenproject haalde het ziekenhuis 87,6% voor handhygiëne. Palfijn benadrukt het belang van een effectief kwaliteitsbeleid rond ziekenhuishygiëne. Door resistente bacteriën het hoofd te bieden, doen zich minder complicaties voor.Dinsdag 18 oktober gaf AZ Jan Palfijn trouwens de aftrap voor de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne voor het personeel. Vorig jaar vaccineerde men zo 63,5% van de medewerkers, in 2016 mikt men op meer.