...

Begin deze week verscheen het KB dat het automatische Vos moet regelen, in het Staatblad. Volgens het Bvas houdt deze regeling een schending in op de patiëntenrechten.Dat schreef het Bvas eerder al in een brief aan de minister van Volksgezondheid en aan de algemene media. De patiënt mag zelf beslissen over de behandeling die hem wordt voorgesteld, zegt het syndicaat. Hij moet aan de apotheker geen andere reden opgeven om de substitutie te weigeren, dan gewoon dat hij die niet wil.Het gevolg is dan wel dat de patiënt zelf moet betalen, stelt het Bvas, en dat is antisociaal. De verplichte substitutie vindt ingang op 1 mei. Marc Moens merkt op dat die dag een "historische antisocialistische dag" wordt. De verplichte substitutie geldt voor middelen met de ATC-codes J01 en J02 (antbiotica en antimycotica dus).Van 1 april af treden overigens de eerste effecten van de wet in werking. Voor een voorschrift op stofnaam moet dan effectief het goedkoopste middel worden afgeleverd. Voor artsen en apothekers, die van dan af met een "hallucinant nieuw terugbetalingssysteem" worden geconfronteerd, wordt 1 april alles behalve een grappige dag, stelt de artsenleider nog.Het nieuwe KB (gedateerd op 12 maart, maar verschenen op 19 maart) bepaalt verschillende modaliteiten. Daaruit blijkt onder meer dat om de drie maanden nieuwe lijsten zullen worden gepubliceerd, waarop de vergoedingsbasis berekend wordt