...

Ligt het huisartsentekort aan de overdreven administratieve rompslomp die de kleinste vergissing penaliseert? Dat vindt alvast meester Anrys, secretaris-generaal van de Syndicale Kamers van Henegouwen en Waals-Brabant (zie AK 2180). Hij vermeldde onder andere de boete van 250 euro die huisartsen boven het hoofd hangt als ze hun attesten derdebetaler te laat bij het ziekenfonds inleveren. Waarop er prompt reactie kwam van lezers dat zoiets onmogelijk is voor bedragen die zelden hoger liggen dan 25 euro..."Zo staat het nochtans in de wet", preciseert meester Anrys. Hij verwijst naar artikel 53 1 van de wet van 14 juli 1994 over de ziekteverzekering. Daarin is sprake van een boete van 25 tot 250 euro voor te laat ingestuurde attesten. Zelden toegepastDe procedure wordt maar zelden toegepast, geeft de Waalse jurist toe, maar toch. "Ik weet niet of dat de lezers kan geruststellen. Want de minimumboete bedraagt dan wel 25 euro, maar als het gaat om - zoals een geval waarvan ik weet heb - om 175 attesten, dan zit je toch aan een boete van 4.375 euro! Dat is enorm. Gelukkig komt dit niet vaak voor, maar de dreiging is er wel degelijk."Enige troost: in het comitvan de controledienst die zich over de inbreuken uitspreekt, zitten artsenvertegenwoordigers. De Bvas bezet er de meerderheid van de zitjes. "Zonder misbruik te verdoezelen, kunnen zij erover waken dat de wet op een redelijke wijze wordt toegepast als het gaat om een onopzettelijke vergissing die de patiten of het Riziv geen nadeel berokkent."