...

De aso's stellen vast dat hun opleiding een aantal structurele tekortkomingen vertoont. De aso's zijn jonge volwassenen, niet zelden met een gezin. Maar tijdens hun opleiding die 11 tot 15 jaar kan duren (basisopleiding en eventueel een subspecialisatie of bijzondere bekwaming inbegrepen), genieten ze onvoldoende sociale bescherming."Wij kunnen niet rekenen op sociale maatregelen, zoals werkloosheidsuitkeringen, ouderschaps- of palliatief verlof, wat aanleiding kan geven tot schrijnende situaties. Ook al werken wij tijdens onze jarenlang durende beroepsopleiding zeer hard, toch tellen deze jaren niet mee voor de berekende loopbaantijd en leiden deze niet tot wettelijke pensioenopbouw", zo stellen de vertegenwoordigers van VASO-AMSF, een nationale vereniging van aso's bestaande uit de Nederlandstalige en de Franstalige vereniging.Een ander probleem is dat de rol van werkgever en die van opleider vaak niet gescheiden zijn. Dat komt de kwaliteit van de opleiding niet altijd ten goede: "In een situatie waarin werkgever tevens opleider is, merken we dat tijdsinvestering in opleiding in de praktijk al te vaak ondergeschikt is aan het uitvoeren van medische prestaties", zo luidt het in de brief.De aso's willen daarom evolueren naar een systeem zoals dat voor de haio's - de huisartsen in opleiding - bestaat. Bij de haio's ziet de VZW Sui toe op de contracten, en waakt over de arbeidsvoorwaarden en de opleidingskwaliteit. De universiteiten, de stagemeesters en de artsen in opleiding zijn in de VZW Sui vertegenwoordigd.De opleiding en de sociale bescherming van aso's moet bovenaan op de politieke agenda komen, stelt de brief. De aso's moeten zelf als volwaardige partij mee over een nieuw en beter statuut kunnen onderhandelen.